Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele
8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 18.00

Dni powszednie
od poniedziałku do soboty – 18.00

W BIEŻĄCYM TYGODNIU

Wtorek 25.10.
O godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III gimnazjum

Środa 26.10.
Msza Święta w intencjach zawierzanych Bogu za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II;
intencje można złożyć w zakrystii lub włożyć do puszki

Piątek 28.10.
Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza;
zapraszam do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu;
wystawienie po Mszy Świętej i modlitwa w intencjach własnych zakończona błogosławieństwem o godz. 20.00

Sobota 29.10.
Nie będzie spotkania scholii dziecięcej

KANCELARIA

Czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 16.00–17.30.

Zamknięta w sobotę, pierwszy piątek miesiąca i święta kościelne

XXX Niedziela zwykła
23 października 2016

Która modlitwa jest nam bliższa?: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Nie kradnę, nikogo nie biję. Chodzę do kościoła, daję na ofiarę itp.”, czy też: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”. Jezus podaje modlitwę celnika jako przykład dla nas, bo któż z nas jest sprawiedliwy przed Bogiem? Powinniśmy uznać naszą słabość i grzeszność, również naszą skłonność do porównywania się i wywyższania nad innych. Bóg nie pozostanie obojętny na taką modlitwę. On przynosi pokój i wolność wewnętrzną.

XXIX Niedziela zwykła
16 października 2016

Jezus mówił uczniom, że „zawsze powinni się modlić i nie ustawać”. Uczy tego również nas, zgromadzonych wokół ołtarza. Pan Bóg nie działa jak automatyczna skrzynka życzeń. Warto zadać sobie pytanie, ile jest wiary w naszych modlitwach. Bóg bierze w obronę zwracających się do Niego i powierzających Mu swoje życie. Ale pyta się także o naszą wiarę.

XXVIII Niedziela zwykła
9 października 2016

Wszystko otrzymaliśmy od Boga. Warto na początku Mszy św., na którą przychodzimy z różnymi prośbami i intencjami, zadać sobie pytanie, kiedy i za co ostatnio podziękowaliśmy naszemu Stwórcy. Może wydaje nam się oczywiste, że żyjemy, że mamy kogoś bliskiego, że coś posiadamy. Może nawet uważamy, że to się nam bezsprzecznie należy. Zobaczymy dziś obraz dziesięciu trędowatych, którzy zostali uzdrowieni, a przyszedł podziękować tylko jeden. Usłyszymy też wezwanie: „Za wszystko dziękujcie Bogu”. Niech wdzięczność towarzyszy naszym modlitwom.

XXVII Niedziela zwykła
2 października 2016

Pewno nie jest nam obce wołanie z dzisiejszego pierwszego czytania: „Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz?”. Może się zniechęcamy, obrażamy na Pana Boga, że nie wypełnia natychmiast naszych próśb i żądań. A przecież jesteśmy sługami nieużytecznymi, którym niekiedy brak wiary w dobroć Pana Boga. Apostołowie proszą Jezusa o przymnożenie wiary. Niech to będzie i nasza modlitwa, kiedy gromadzimy się przed ołtarzem Pana.

XXVI Niedziela zwykła
25 września 2016

Może jest w nas takie myślenie: „Gdybym tylko doświadczył cudu, albo gdyby w moim życiu wydarzyło się coś niezwykłego, wtedy na pewno bym uwierzył i zmienił swoje życie”. A tymczasem Jezus w dzisiejszej Ewangelii podkreśla: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. Podczas Eucharystii Bóg do nas mówi przez swoje Słowo, przychodzi do nas w komunii świętej. On jest tu prawdziwie obecny. Czy wierzysz w to?

XXV Niedziela zwykła
18 września 2016

Stwierdzenie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” skłania do refleksji, co w moim życiu jest mamoną. Przychodzimy do kościoła na Mszę św., modlimy się, chcemy służyć Bogu. Czym są jednak zaprzątnięte nasze myśli, ku czemu kierują się nasze serca? Stojąc przed ołtarzem, możemy oddać Bogu to, co nas od Niego oddziela i jest ważniejsze od naszego Stwórcy i modlić się: Tak, Panie, chcę, abyś to Ty był na pierwszym miejscu w moim życiu.

I Ty możesz włączyć się w dzieło budowy nowego kościoła wpłacając ofiarę na konto:

17 1940 1076 3079 6337 0000 0000

Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni