Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele
8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 18.00

Dni powszednie
od poniedziałku do soboty – 18.00

W BIEŻĄCYM TYGODNIU

Wtorek
76 rocznica wybuchu II wojny światowej; podczas Mszy Świętej wieczornej polecać będziemy Miłosierdziu Bożemu wszystkie ofiary wojny;
Tego dnia jest również początek nowego roku szkolnego – uroczyste rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00;
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I ponadgimnazjalnej, którzy 30 IX przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – 19.00;

Czwartek
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu i po niej Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa – 17.15;

Piątek
Przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa;
Uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego: zapraszamy do wspólnej modlitwy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców – 18.00;

Sobota
Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP

KANCELARIA

Czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 16.00–17.30.

Zamknięta w sobotę, pierwszy piątek miesiąca i święta kościelne

XXII Niedziela zwykła
30 sierpnia 2015

Stajemy przed Bogiem podczas tej Eucharystii, przepraszamy Go za nasze winy, wyznajemy wiarę w Niego, wychwalamy Go, śpiewając: „Chwała” i „Święty, święty”. Gdzie jednak są nasze myśli, kiedy wypowiadamy te wszystkie słowa? Czy nasze serca są zwrócone do tego, którego wzywamy? Pan Bóg jest blisko. Prośmy o prostotę i czystość serca.

XXI Niedziela zwykła
23 sierpnia 2015

Pewno nie raz ogarniało nas zniechęcenie, a wątpliwości nie dawały nam spokoju. Może nawet pojawiła się pokusa odejścia. W chwilach trudnych niełatwo jest wytrwać, ale wtedy można wołać za św. Piotrem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. I mimo wszystko trwać przy Jezusie, który zapewnia nas, że kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew, ma życie wieczne. Niech udział w tej Eucharystii i przyjęcie Komunii świętej będzie dla nas umocnieniem i pogłębi naszą wiarę.

XX Niedziela zwykła
16 sierpnia 2015

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!” – taką zachętę św. Pawła usłyszymy podczas dzisiejszej liturgii słowa. Eucharystia oznacza dziękczynienie. Jest to dobry czas, żeby podziękować Bogu za kolejny dzień naszego życia, za miniony tydzień, za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy, a także za wydarzenia, których może nie rozumiemy i są dla nas trudne. Przede wszystkim dziękujmy za bliską obecność Boga w naszym życiu, za Jego przyjście pod postacią chleba i wina podczas tej Mszy św. i Jego obietnicę: „Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

XIX Niedziela zwykła
9 sierpnia 2015

„Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia” – mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii do szemrających przeciwko Niemu Żydów. Może i w sercach wielu z nas rodzą się liczne wątpliwości co do obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jednak przyszliśmy na Mszę św., aby wsłuchiwać się w Jego słowo i przyjąć Go do swojego serca. Nie wahajmy się mówić Panu Jezusowi o naszych wątpliwościach i prosić o wiarę.

XVIII Niedziela zwykła
2 sierpnia 2015

W dzisiejszej Ewangelii tłum szuka Jezusa. Zobaczmy w tym tłumie nas samych. Dlaczego szukamy Jezusa? Czy pragniemy tylko cudów i zaspokojenia naszych doczesnych potrzeb? Jezus zwraca nam uwagę, że znaki, które czyni w naszym życiu mają nas otwierać na Słowo Boże. Nie możemy być konsumentami łask, ale musimy budować relację z ich Dawcą. Bóg pragnie naszego dobra, ale nade wszystko pragnie byśmy Go kochali i pełnili Jego wolę. Udziela nam tych łask i darów o które prosimy, bo jest naszym Ojcem. Jednak daje nam coś o wiele cenniejszego, daje nam swojego Syna. To Jezus jest prawdziwym darem, źródłem życia wiecznego i o karmienie się chlebem życia powinniśmy przede wszystkim zabiegać.

XVII Niedziela zwykła
26 lipca 2015

Za Jezusem podążają tłumy zafascynowane cudami jakie czynił. Mają nadzieję, że dokona kolejnych uzdrowień. Jednak Jezus prowadzi ich na wzgórze, by dać im coś więcej niż zaspokojenie ich materialnych, doczesnych potrzeb. Niestety Żydzi w cudzie rozmnożenia chleba nie zobaczyli nic poza wymiarem ekonomicznym – Jezus byłby wspaniałym Królem, który zaspokajałby ich potrzeby. Czy nasza postawa wobec Jezusa nie jest podobna do zachowania Żydów? Czy nie oczekujemy od Jezusa, by rozwiązywał nasze problemy a nie troszczymy się o to, co naprawdę ważne? Jezus codziennie, w Eucharystii daje nam siebie, by nakarmić nasze dusze, by dać nam życie wieczne. Troszczmy się o to, byśmy zawsze byli godni spożywać ten Chleb.

I Ty możesz włączyć się w dzieło budowy nowego kościoła wpłacając ofiarę na konto:

17 1940 1076 3079 6337 0000 0000

Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni