Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

APEL POLICJI OSTRZEGAJĄCY PRZED OSZUSTAMI

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele
8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 18.00

Dni powszednie
od poniedziałku do soboty – 18.00

W BIEŻĄCYM TYGODNIU

Poniedziałek 20.06.
O godz.18.00 spotkanie dla chłopców z kl. II i starszych, którzy chcieliby pełnić posługę ministranta

Środa 22.06.
Liturgicznie zakończymy kolejny rok szkolny:
od godz. 17.00 możliwość spowiedzi a o godz. 18.15 Msza Święta dziękczynna za czas nauki z prośbą o błogosławieństwo Boże na czas wakacji i urlopów; serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy dzieci, młodzież rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły
po Mszy Świętej w Sali Jana Pawła spotkanie dla scholii, ministrantów i chóru

Piątek 24.06.
Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela – tego dnia post nie obowiązuje;
po Mszy Świętej wieczornej wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00

Sobota 25.06.
Nie odbędzie się spotkanie scholii dziecięcej;

KANCELARIA

Czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 16.00–17.30.

Zamknięta w sobotę, pierwszy piątek miesiąca i święta kościelne

XII Niedziela zwykła
19 czerwca 2016

„A wy za kogo Mnie uważacie?” – pyta Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Nie jest to pytanie o wyuczoną formułkę czy pogląd otoczenia na osobę Chrystusa. To jest pytanie skierowane do każdego z nas o to, kim właściwie jest Jezus dla mnie, dla ciebie. Pan Jezus mówi dalej: „Jeśli kto chce iść za Mną”. Jeśli chcesz. To musi być twoja decyzja, w dodatku podejmowana każdego dnia na nowo. Niech uczestnictwo w Eucharystii wzmocni nasze pragnienie za Bogiem.

XI Niedziela zwykła
12 czerwca 2016

W dzisiejszej Ewangelii Jezus publicznie odpuszcza grzechy kobiecie. Wzbudza to oburzenie u faryzeusza. Nie jest istotne, czy ktoś jest prezesem banku, osobą duchowną, nauczycielem, sprzedawcą czy sprzątaczką. Każdy z nas grzeszy, a grzechy oddalają nas od Boga. Pan Jezus tłumaczy, że liczne grzechy tej kobiety zostały odpuszczone, ponieważ bardzo Go umiłowała. Kiedy powierzamy Panu nasze grzechy z ufnością w Jego miłosierdzie, Jezus również do nas mówi: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

X Niedziela zwykła
5 czerwca 2016

Jezus przechodzi obok ludzi niosących zmarłego młodego mężczyznę. Wskrzesza go, litując się nad jego matką. Również między nami przechodzi Jezus i zwraca się do każdego z nas: „Tobie mówię, wstań!”. Wstań, to znaczy porzuć swój grzech, ciemność, w której trwasz niczym umarły. To Bóg jest naszą pomocą, zbawieniem, światłem, pocieszeniem. Z wdzięcznością wyśpiewajmy to dzisiaj w psalmie słowami: „Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś”.

IX Niedziela zwykła
29 maja 2016

Słowa setnika: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój” wypowiadamy podczas każdej Mszy św. Jezus zdziwił się tak silną wiarą setnika, który powiedział, że wystarczy tylko słowo Jezusa, aby sługa odzyskał zdrowie. To zdarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam, że nie są najważniejsze wszelkiego rodzaju podejmowane przez nas zabiegi, żeby pozyskać przychylność Pana Boga, ale wiara. Również dzisiaj przed przyjęciem komunii św. będziemy się modlić: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Wypowiedzmy te słowa z wiarą w moc Jezusa.

Uroczystość Najświętszej Trójcy
22 maja 2016

Zatrzymujemy się dziś w sposób szczególny nad tajemnicą Trójcy Świętej. Prawdę o jedynym Bogu w trzech osobach objawił nam Jezus Chrystus. Uwielbiamy Boga w Trójcy Świętej ilekroć czynimy znak krzyża i odmawiamy modlitwę „Chwała Ojcu”. Oddawanie chwały Bogu to również zachwyt nad Jego miłością i tym, co od Niego otrzymujemy. Wyśpiewamy to w dzisiejszym psalmie: „Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie”. Zarówno tu, w kościele podczas Mszy św., jak i poza nim, chwalmy w naszych sercach Boga w Trójcy Świętej.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
15 maja 2016

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli głosić Dobrą Nowinę w różnych językach. Modlimy się dzisiaj, aby Bóg zesłał dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonał w naszych sercach tych cudów, które zdziałał w początkach głoszenia Ewangelii. Gotowość na przyjęcie Ducha Świętego wiąże się jednak z decyzją życia nie według ciała, na co zwraca uwagę św. Paweł, ale w wolności jako dzieci Boże. Duch Święty ma moc nas przemienić, ożywić nasze serce, umocnić wiarę. Wołajmy o Jego przyjście na każdego z nas.

I Ty możesz włączyć się w dzieło budowy nowego kościoła wpłacając ofiarę na konto:

17 1940 1076 3079 6337 0000 0000

Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni