Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele
8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 18.00

Dni powszednie
od poniedziałku do soboty – 18.00

Nabożeństwa majowe
w tygodniu o godz. 18.00 i po nich Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15

W BIEŻĄCYM TYGODNIU

Poniedziałek
Próba generalna dzieci przystępujących do I Komunii Świętej – 19.00; obecność obowiązkowa jednego z rodziców lub opiekunów;

Wtorek
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III gimnazjum – 19.00;

Środa
Próba dzieci przystępujących do Rocznicy I Komunii Świętej – 19.00;

Sobota
Spowiedź dla dzieci i rodziców przed uroczystością I Komunii Świętej – 12.00;
Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny; tego dnia Msze Święte o godz. 9.00 i 18.30 po nabożeństwie majowym.

KANCELARIA

Czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 16.00–17.30.

Zamknięta w sobotę, pierwszy piątek miesiąca i święta kościelne

IV Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
26 kwietnia 2015

Dobry Pasterz, to nie najemnik, który widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. Dobry przywódca potrafi poprowadzić swój naród w imię dobrych wartości, w stronę wolności i lepszego życia dla każdego obywatela. Dobry kierownik zna doskonale każdego członka swojego zespołu, zna jego potrzeby i zrobi wszystko, aby każdy czuł się doceniony, znał swoją wartość. Dobry ojciec, głowa rodziny zawsze chroni swoje dzieci przed złem i niesprawiedliwością.

III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
19 kwietnia 2015

Dzisiaj obchodzimy w Kościele Niedzielę Biblijną, która przypominam nam, jak ważna jest lektura Pisma Świętego dla naszej wiary. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, jak Jezus ukazuje się uczniom i wyjaśnia im słowa Pisma. Również my, spotykając się wokół ołtarza, usłyszymy słowa, które kieruje do nas żywy i obecny Bóg.

II Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
czyli Miłosierdzia Bożego
12 kwietnia 2015

Jezus mówi do nas tak jak niegdyś do Apostołów: „Pokój wam!”. Zmartwychwstały Chrystus nie zostawia nas samych. Przypomina nam o tym obchodzona dzisiaj w Kościele Niedziela Miłosierdzia Bożego. Miłosierny Jezus przygarniający nas do siebie, odpuszczający nam nasze grzechy, obdarza nas pokojem. Umacnia naszą wiarę, abyśmy mogli powiedzieć za św. Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
5 kwietnia 2015

„Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!” – to tradycyjne zawołanie zawiera głęboką prawdę naszej wiary. Jezus żyje i jest realnie obecny pośród nas. Stańmy w radości przed żyjącym Bogiem z nadzieją na nasze zmartwychwstanie. Cieszmy się wraz z całym Kościołem z pokonania śmierci przez Jezusa.

Niedziela Palmowa
29 marca 2015

Z palmami w ręku z radością wyznajemy Jezusa jako Króla. Za chwilę jednak będziemy towarzyszyć Jezusowi w przeżywanej przez Niego męce, cierpieniu, osamotnieniu i śmierci na krzyżu, którą poniósł za każdego z nas. Bądźmy przy Jezusie w tych chwilach. Podążajmy za Nim z wiarą i odwagą.

V Niedziela Wielkiego Postu
22 marca 2015

Pan Jezus przywołuje dziś przykład ziarna pszenicy, które aby mogło przynieść obfity plon, musi obumrzeć, inaczej zostanie tylko samo. Lękamy się samotności, że zostaniemy sami. A tymczasem kiedy nie zachowujemy naszego życia dla siebie, ale czynimy z niego dar dla innych, otrzymujemy znacznie więcej. I to jest konkretny wyraz miłości. Pan Jezus dał nam jej przykład, umierając za nas na krzyżu.

IV Niedziela Wielkiego Postu
15 marca 2015

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus przedstawia nam tajemnicę swojej męki. Bóg z miłości do nas wydał za nas swojego Jednorodzonego Syna. Śmierć Chrystusa na krzyżu daje nam życie wieczne. Jednak my musimy na ten dar odpowiedzieć wiarą, przyjąć Bożą miłość i ją odwzajemnić. Jeżeli kochamy Boga, kochamy bliźnich to świadczymy o tym naszym życiem. Nie boimy się światła, zbliżamy się do niego, bo nasze czyny są zgodne z Bożymi przykazaniami i Bożą łaską.

I Ty możesz włączyć się w dzieło budowy nowego kościoła wpłacając ofiarę na konto:

17 1940 1076 3079 6337 0000 0000

Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni