Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele
8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 18.00

Dni powszednie
od poniedziałku do soboty – 18.00

Nabożeństwa majowe
w tygodniu o godz. 18.00 i po nich Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15

W BIEŻĄCYM TYGODNIU

Poniedziałek
Święto NMP Matki Kościoła

Wtorek
Dzień Matki i święto patronalne naszej parafii – odpust;
Uroczysta Msza Święta i procesja – 18.00

Czwartek
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana

Sobota
Spotkanie scholii – 12.00

KANCELARIA

Czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 16.00–17.30.

Zamknięta w sobotę, pierwszy piątek miesiąca i święta kościelne

Uroczystość Zesłania Ducha Świetego
24 maja 2015

Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To nie tylko wspomnienie przyjścia Ducha Świętego do Apostołów dwa tysiące lat temu. Również i my dzisiaj uczestniczymy w Pięćdziesiątnicy. Otwórzmy nasze serca na przyjście Ducha Świętego, na Jego dary i natchnienia. Wołajmy z wiarą: „Przybądź, Duchu Święty”.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
17 maja 2015

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pan Jezus zanim wstąpił do nieba, zapowiedział uczniom zstąpienie Ducha Świętego i liczne znaki, które będą towarzyszyć głoszeniu Ewangelii. Jezus, wstępując do nieba, nie zostawia nas samych. Oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego. I, podobnie jak uczniowie, jesteśmy posłani, żeby głosić wszędzie Ewangelię.

VI Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
10 maja 2015

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” – Pan Jezus zapewnia nas w dzisiejszej Ewangelii. Mówi nam o swojej miłości. Umiłował nas tak bardzo, że oddał za nas swoje życie. I o swojej miłości względem każdego z nas nieustannie nas przekonuje, również podczas obecnej Eucharystii.

V Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
3 maja 2015

W dzisiejszej Ewangelii niedzieli usłyszymy pokrzepiające słowa: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia”. Jesteśmy zatem wszczepieni w Kościół Jezusa Chrystusa. Niech udział w tej Eucharystii potwierdzi naszą wiarę w tę prawdę.

IV Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
26 kwietnia 2015

Dobry Pasterz, to nie najemnik, który widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. Dobry przywódca potrafi poprowadzić swój naród w imię dobrych wartości, w stronę wolności i lepszego życia dla każdego obywatela. Dobry kierownik zna doskonale każdego członka swojego zespołu, zna jego potrzeby i zrobi wszystko, aby każdy czuł się doceniony, znał swoją wartość. Dobry ojciec, głowa rodziny zawsze chroni swoje dzieci przed złem i niesprawiedliwością.

III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
19 kwietnia 2015

Dzisiaj obchodzimy w Kościele Niedzielę Biblijną, która przypominam nam, jak ważna jest lektura Pisma Świętego dla naszej wiary. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, jak Jezus ukazuje się uczniom i wyjaśnia im słowa Pisma. Również my, spotykając się wokół ołtarza, usłyszymy słowa, które kieruje do nas żywy i obecny Bóg.

II Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
czyli Miłosierdzia Bożego
12 kwietnia 2015

Jezus mówi do nas tak jak niegdyś do Apostołów: „Pokój wam!”. Zmartwychwstały Chrystus nie zostawia nas samych. Przypomina nam o tym obchodzona dzisiaj w Kościele Niedziela Miłosierdzia Bożego. Miłosierny Jezus przygarniający nas do siebie, odpuszczający nam nasze grzechy, obdarza nas pokojem. Umacnia naszą wiarę, abyśmy mogli powiedzieć za św. Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”.

I Ty możesz włączyć się w dzieło budowy nowego kościoła wpłacając ofiarę na konto:

17 1940 1076 3079 6337 0000 0000

Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni