Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele
8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 18.00

Dni powszednie
od poniedziałku do soboty – 18.00

W BIEŻĄCYM TYGODNIU

Wtorek 27.09.
O godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania, którzy we środę otrzymają ten sakrament;
obecność obowiązkowa

Środa 28.09.
Na godz. 18.00 przybędzie do naszej parafii ks. bp Rafał Markowski, by naszej młodzieży udzielić sakramentu bierzmowania; na tę uroczystość wszystkich serdecznie zapraszam, by młodzież otoczona naszą modlitwą mogła dawać świadectwo wiary w swoim otoczeniu;
kandydaci przychodzą do kościoła na godz. 17.30

Czwartek 29.09.
Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Piątek 30.09.
Żapraszam do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu; wystawienie po Mszy Świętej i modlitwa w intencjach własnych zakończona błogosławieństwem o godz. 20.00

Sobota 1.10.
O godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej;
tego dnia rozpoczyna się miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej; w naszej parafii nabożeństwa różańcowe są odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15; serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy dzieci, młodzież i dorosłych

KANCELARIA

Czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 16.00–17.30.

Zamknięta w sobotę, pierwszy piątek miesiąca i święta kościelne

XXVI Niedziela zwykła
25 września 2016

Może jest w nas takie myślenie: „Gdybym tylko doświadczył cudu, albo gdyby w moim życiu wydarzyło się coś niezwykłego, wtedy na pewno bym uwierzył i zmienił swoje życie”. A tymczasem Jezus w dzisiejszej Ewangelii podkreśla: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. Podczas Eucharystii Bóg do nas mówi przez swoje Słowo, przychodzi do nas w komunii świętej. On jest tu prawdziwie obecny. Czy wierzysz w to?

XXV Niedziela zwykła
18 września 2016

Stwierdzenie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” skłania do refleksji, co w moim życiu jest mamoną. Przychodzimy do kościoła na Mszę św., modlimy się, chcemy służyć Bogu. Czym są jednak zaprzątnięte nasze myśli, ku czemu kierują się nasze serca? Stojąc przed ołtarzem, możemy oddać Bogu to, co nas od Niego oddziela i jest ważniejsze od naszego Stwórcy i modlić się: Tak, Panie, chcę, abyś to Ty był na pierwszym miejscu w moim życiu.

XXIV Niedziela zwykła
11 września 2016

Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, warto zadać sobie pytanie, czy przychodzę do Boga jak młodszy syn, skruszony i szukający pomocy u ojca, czy też jak starszy syn z poczuciem wyższości i nie mający sobie nic do zarzucenia. Zarówno młodszy, jak i starszy syn potrzebowali przebaczenia i miłosierdzia. Jak różne jednak były ich postawy. Podobnie i my. Przecież nie ma wśród nas człowieka, który nie potrzebowałby Bożego miłosierdzia.

XXIII Niedziela zwykła
4 września 2016

„Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” – mówi dzisiaj do nas Jezus. Warto zadać sobie pytanie na początku tej Mszy św., czy chcę być uczniem Jezusa. To musi być moja osobista decyzja. Bóg nas wspiera, umacnia, prowadzi. Daje nam siebie. „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu” – jak powiedział św. Augustyn. Przyjmując Jezusa, dając mu pierwszeństwo ponad wszystko inne, porządkujemy nasze życie. I stajemy się uczniami Jezusa, którzy podążają za swoim Mistrzem.

XXII Niedziela zwykła
28 sierpnia 2016

Jezus naucza nas, żeby nie zajmować pierwszego miejsca. Zachęca, by nie robić czegoś po to, aby uzyskać czyjąś wdzięczność. Nie jest łatwa dzisiejsza Ewangelia. Któż nie chciałby być chwalony, doceniony lub choćby zauważony? Jezus nie tylko daje nam wskazówki, ale również przykład. Oto On, Bóg, Stwórca wszystkich i wszystkiego, podczas tej Eucharystii przyjdzie do nas na ołtarzu w kawałku chleba. Tak niepozorny, tak cichy, że można Go nie zauważyć i wyjść po Mszy św. z kościoła z poczuciem spełnionego obowiązku, ale bez spotkania z Nim. Jezus kocha nas najczystszą miłością i tego nas też uczy.

XXI Niedziela zwykła
21 sierpnia 2016

Ktoś zapytał Jezusa: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. Można iść dalej i zapytać się Jezusa, czy ja i moi bliscy będziemy zbawieni? Przecież chodzimy do kościoła, przyjmujemy kolędę i czasem się modlimy. Ale Jezus nie daje bezpośredniej odpowiedzi. Mówi, że do królestwa Bożego nie wejdą osoby dopuszczający się niesprawiedliwości. Podczas Mszy św. prosimy, by nasze życie było zgodne z Bożym zamysłem, abyśmy na końcu czasów nie usłyszeli: „Nie wiem, skąd jesteście”.

I Ty możesz włączyć się w dzieło budowy nowego kościoła wpłacając ofiarę na konto:

17 1940 1076 3079 6337 0000 0000

Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni