Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele
8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 18.00

Dni powszednie
od poniedziałku do soboty – 18.00

W BIEŻĄCYM TYGODNIU

Poniedziałek 6.04.
Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej /proszę o przestrzeganie liczby osób w kościele/

W czasie Triduum Paschalnego kościół będzie zamknięty dla ogółu wiernych z wyłączeniem osób zamawiających intencję na dany dzień

Wielki Czwartek 9.04.
Dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa;
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 i Tabernakulum staje się Ciemnicą; adoracja po zakończonej liturgii do godz. 21.00

Wielki Piątek 10.04.
Jedyny dzień w roku bez Mszy Świętej;
możliwość adoracji Chrystusa w Tabernakulum od godz. 9.00 do 17.00; tego dnia obowiązuje post ścisły czyli jeden posiłek do syta i dwa pomocnicze; nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 18.00;
adoracja po zakończonej liturgii do godz. 21.00

Wielka Sobota 11.04.
Zgodnie z rozporządzeniem KEP nie będzie w kościele święcenie pokarmów; poświecimy je w każdym domu sami, w niedzielę przed śniadaniem /obrzędy poświęcenia znajdziemy na naszej stronie parafialnej i nie będzie także można pobrać wody święconej/;
możliwość adoracji Chrystusa w Grobie od godz. 9.00 do 18.00;
Msza Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00 – proszę w domu przygotować gromnicę, by odnowić przyrzeczenia chrztu świętego;
wymiana tajemnic różańcowych w 3-cią sobotę

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.
Rezurekcja o godz. 6.00 ale bez procesji;
pozostałe Msze Święte jak w niedzielę

Poniedziałek Wielkanocny 13.04.
Msze Święte jak w niedzielę

KANCELARIA

Czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 16.00–17.30.

Zamknięta w środę, czwartek, 1-szy piątek miesiąca oraz w sobotę, niedzielę i święta

Transmisja Mszy Świętej

Terminy transmisji zgodne z porządkiem Mszy Świętych.
  Przejdź na kanał transmisji

VI Niedziela Wielkiego Postu
Niedziela Palmowa
5 kwietnia 2020

Wspominamy dziś uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Mając palmy w domu i przeżywając dzień dzisiejszy w gronie rodziny to jednak mamy świadomość zbawczych wydarzeń w których za chwilę będziemy uczestniczyli. Choć stan epidemii w nas budzi uczucie strachu i lęku pamiętajmy o słowach Zbawiciela: „Odwagi, Jam zwyciężył świat”. Proszę dziś w domu na godnym miejscu postawić Krzyż i nakryć Go fioletowym materiałem – wspólnie Go będziemy odsłaniać w Wielki Piątek.

15. Rocznica śmierci św. Jana Pawła II
2 kwietnia 2020

V Niedziela Wielkiego Postu
29 marca 2020

Jezus mówi: ”Kto we Mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie”. Przygotowujemy się do obchodów Wielkanocy. Święta to nie tylko piękne tradycje ale przede wszystkim rozważanie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Dziś słyszymy, że Bóg wydobywa nas z grobów i rzeczywiście tak jest i tak będzie. Przed nami trudny czas walki z zagrożeniem o nazwie koronawirus. Ale czy tylko z nim? Obostrzenie prawa państwowego precyzujące do 5 osób obecność na Mszy Świętej w wielu z nas wywołuje mieszane uczucie. Ale pamiętajmy: po Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku i Wielkiej Sobocie przyjdzie Wielka Niedziela! Ta prawda niech nam towarzyszy każdego dnia.

Reskrypt
26 marca 2020

Nr  557/Abp/2020

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone na czas pandemii, niniejszym, ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 par 1, 1245 i 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wszystkim wiernym, aż do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Korzystających z dyspensy zachęcam do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 26 marca 2020 r.

Drodzy Parafianie

Dane nam jest od ubiegłej niedzieli przeżywać bardzo trudne chwile w związku z ogólnoświatowym zagrożeniem epidemicznym a teraz epidemiologicznym. Zaczynamy to naprawdę rozumieć i coraz bardziej szanujemy wszelkie roztropne rozporządzenia tak ze strony władz świeckich, jak i kościelnych. Dowodem tego była ostatnia niedziela i bardzo odpowiedzialne zachowanie się całej naszej społeczności. Dziękuję za odpowiedzialność.

Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałej epidemii. Proszę o trwanie na modlitwie i korzystanie z bardzo bogatej oferty duchowej przekazywanej przez media ogólnopolskie. Szczególnie zachęcam do godnego uczestnictwa we Mszach Świętych transmitowanych w środkach społecznego przekazu oraz do godnego przeżywania nabożeństw upamiętniających Mękę Pańską tj. Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej w zaciszu swego domu. Podtrzymuję swoją prośbę, w związku z ograniczeniami zbiorowych spotkań, by na Mszę Świętą przychodziły przede wszystkim osoby zamawiające daną intencję mszalną. Czas, który przeżywamy, okres Wielkiego Postu i sytuacja w kraju i na świecie, nie nastraja do radości. Wynika to nie tylko z rosnącej liczby osób zarażony i podanych kwarantannie ale również z niedogodności jakie nas dotykają choćby z przyjmowaniem Komunii Świętej na rękę. Jest to praktyka uznana i dopuszczona przez Kościół a wynikająca z wielkiej miłości do Boga i bliźniego. Bliźniego, gdyż przykazanie miłości nie może ograniczać się do moich zwyczajów i mojej pobożności ale winno obejmować każdego człowieka w tym i kapłana.

Moi Drodzy, nie może nas jednak, ogarniać smutek, beznadziejność, apatia i bezsilność. Nie podawajmy się zwątpieniu i nie ulegajmy rosnącej fali defytyzmu religijnego. Nie dajmy ponieść się emocjom. Mamy wspaniałych, oddanych lekarzy i pielęgniarki, cały zastęp ludzi, którzy czynią wszystko, by tej sytuacji zaradzić, zniwelować jej skutki, zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, doprowadzić do stanu normalności.

Mamy Pana Boga, który jest z nami, bo powiedział „nie zostawię Was samych; Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Jemu więc w modlitwie polecajmy chorych, zmarłych i ich najbliższych, wszystkich, których ta sytuacja wprowadza w stany lękowe, cały personel medyczny, władze państwowe i wszystkich odpowiedzialnych za rządzenie. Módlmy się także za nas, byśmy potrafili w pokorze i cichości serca tę trudną sytuację przetrwać.

Chcę jednocześnie poinformować, że w tygodniu odprawiane są Msze św. wg codziennego grafiku, zgodnie z przyjętymi intencjami (nie ma natomiast żadnych innych nabożeństw). Codzienne zapraszam też do modlitwy w swoich domach, zwłaszcza o 20.30 odmawiając różaniec.

Tej modlitwy, a także służby wobec bliźnich bardzo nam dzisiaj potrzeba. Powinno nam także zależeć na zmianie stylu naszego życia, aby było prawdziwym świadectwem życia chrześcijańskiego.

Pamiętajmy też o wzajemnej pomocy sąsiadom, ludziom starszym, samotnym.

Nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego będą inne niż się spodziewaliśmy. Nie pogoda je zmieni ale wymagania dotyczące naszego zdrowia. Na pewno nie będzie radosnej procesji z palmami /które jednak można zabrać do domu by o pamiątce wjazdu Jezusa do Jerozolimy przypominały/ , piątkowej naszej Drogi Krzyżowej a jak będzie wyglądał czas przeżywania Triduum Paschalnego: Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty przedstawię w późniejszym terminie.

Ogarniam Was wszystkich modlitwą i o nią proszę.
Matko Boża Królowo Rodzin - módl się za nami

Wasz proboszcz
Ks. kanonik Dariusz Kosk

Dziekanów Leśny, dnia 21 marca 2020 r.

Drodzy Parafianie

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzenia Arcybiskupa Warszawskiego z dnia 13 marca br., który uzupełnia komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. jako proboszcz parafii zarządzam co następuje:

 • Proszę wszystkich parafian, by zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych czyli obecne były na Mszy Świętej w kościele TYLKO osoby zamawiające obecnie odprawianą intencję;
 • Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. zapowiedzianej w komunikacie Rady Stałej KEP, a udzielonej przez Arcybiskupa Warszawskiego 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Media te stworzyły wiele propozycji transmisji niedzielnych Mszy Świętych;
 • zachęcamy do przyjmowania komunii w sposób duchowy polegający na głębokim pragnieniu przyjęcia komunii sakramentalnej, wyrażonej modlitewną prośbą, wypływającą z miłości do Boga i pragnieniu zjednoczenia się z Chrystusem;
 • komunię sakramentalną w kościele do odwołania będziemy udzielać WYŁĄCZNIE na rękę;
 • kancelaria parafialna jest ZAMKNIĘTA a w pilnych sprawach tj. Wiatyku lub zgłoszenia pogrzebu proszę dzwonić: 501161939;
 • wszystkie nabożeństwa wielkopostne i adoracje są ODWOŁANE; Proszę, aby Gorzkie Żale przeżywać w domu, rozważając tekst nabożeństwa. Podobnie uczyńmy z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Sakrament pokuty po Mszach Świętych indywidualnie zgłoszony.

W/w prośba obowiązuje do ODWOŁANIA – modlitwą w domu ogarniajmy wszystkich chorych, lekarzy i cały personel medyczny. W imię dobrze pojętej miłości bliźniego i troski o jego dobro proszę o zachowanie wszystkich wskazań zarówno państwowych, jak i kościelnych. Mam nadzieje, że wszystkie ograniczenia będą krótkotrwałe i tymczasowe - warto więc włożyć w ich realizację swój trud i poświęcenie. To takie nasze narodowe rekolekcje i sprawdzian troski o Wspólnotę i siebie nawzajem.

Wasz proboszcz z modlitwą
Ks. kanonik Dariusz Kosk

Dziekanów Leśny, dnia 13 marca 2020 r.

 

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Katolik wobec epidemii, czyli najczęściej zadawane pytania w temacie koronawirusa

Reskrypt
13 marca 2020

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
 • pracownikom służby zdrowia.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Ks. dr Janusz Bodzon
Kanclerz Kurii

Warszawa, 13 marca 2020 r.

Wielki Post 2020

Wielki Post nie jest dla postu

Grażyna Starzak

Nawet gorliwi katolicy nie zawsze do końca zdają sobie sprawę, na czym tak naprawdę post polega.

Jeden z krakowskich katechetów, gdy zapytał o to młodzież, usłyszał tylko zdawkowe odpowiedzi. My namawiamy naszych czytelników – i starszych, i młodych - do zrobienia sobie postu od lenistwa, kłamstwa, nieuprzejmości i kłótni. Od gier, komputera i telewizora. Od spacerowania po sklepach. Od obojętności na los drugiego człowieka. Tak przeżyty Wielki Post spodoba się Panu. A przy okazji wykażemy się silną wolą.

Więcej

I Ty możesz włączyć się w dzieło budowy nowego kościoła wpłacając ofiarę na konto:

17 1940 1076 3079 6337 0000 0000

Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni