Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele
8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 18.00

Dni powszednie
od poniedziałku do soboty – 18.00

W BIEŻĄCYM TYGODNIU

poniedziałek 18.09.
Święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski

wtorek 19.09.
o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I ponadgimnazjalnej

środa 20.09.
O godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych

czwartek 21.09.
Święto Świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

piątek 22.09.
Po Mszy Świętej wieczornej do godz. 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu – serdecznie zapraszam

KANCELARIA

Czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 16.00–17.30.

Zamknięta w sobotę, pierwszy piątek miesiąca i święta kościelne

XXIV Niedziela zwykła
17 września 2017

Jezus wzywa nas do wzajemnej miłości, podając za przykład swoją miłość do nas. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy o bardzo ważnym aspekcie miłości, jakim jest przebaczenie. Jezus mówi, że jeżeli z serca nie wybaczymy osobie, która nas skrzywdziła, to i nam Bóg nie wybaczy. Czasem może być nam trudno, wręcz niewyobrażalne, że można danej osobie wybaczyć to, co zrobiła. Oddajmy Bogu podczas Mszy św. te wszystkie osoby i sytuacje, które nam ciążą. Aby Ten, który okazuje nam łaskę miłosierdzia, uczynił nasze serca wolnymi.

XXIII Niedziela zwykła
10 września 2017

Rozpoczynamy Mszę św. w imię Jezusa. On zapewnia nas dzisiaj, że gdzie dwie lub trzy osoby zgromadzą się w Jego imię, tam On jest pośród nich. Możemy oddać Bogu wszelkie krzywdy, których doznaliśmy, i trudności z przebaczeniem. Nie zatwardzajmy naszych serc. Pozwólmy Bogu je przemieniać.

XXII Niedziela zwykła
3 września 2017

Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? - pytał kiedyś święty Paweł. Odpowiedź, jaką przynosi dzisiejsza liturgia brzmi zaskakująco: wszyscy. Jeśli staramy się być wierni Bożym nakazom może się okazać, że podobnie jak od proroka Jeremiasza, którego skargę usłyszymy w pierwszym czytaniu, wszyscy się od nas odwrócą. Ale chrześcijaninem się jest nie tylko dla zaszczytów, jakie to powołanie ze sobą przynosi. Trzeba też – jak przypomina dziś Jezus – nieraz zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i pójść Jego drogą. Czy jesteśmy na to gotowi?

XXI Niedziela zwykła
27 sierpnia 2017

Jezus pyta się dzisiaj: „Za kogo Mnie uważacie?”. Zapewne każdy z nas mógłby udzielić wielu odpowiedzi: przecież Jezus to Bóg, Mesjasz, Baranek Boży, Zbawca świata ... Tak, to prawda, ale kim dla nas jest Jezus osobiście? Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu i czy w ogóle uważamy Go za rzeczywistą osobę, w dodatku mającą wpływ na nasze życie? Przypatrzmy się Jezusowi podczas Mszy św., wsłuchajmy się w Jego słowa. Jaka będzie nasza odpowiedź? Bo to pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?” jest skierowane dzisiaj właśnie do nas.

XX Niedziela zwykła
20 sierpnia 2017

Jezus powiedział do kobiety kananejskiej, która prosiła Go o uzdrowienie córki: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!”. Po raz kolejny słyszymy, jak ważna jest wiara. Ta kobieta mogła się zniechęcić, ponieważ Jezus na początku ją zignorował. Kiedy nie mamy od razu odpowiedzi na nasze modlitwy, nie oznacza to, że Bóg nas nie wysłucha. Kobieta kananejska wykazała się dużą wiarą i ogromną determinacją. I to jest przykład wołania do Pana Boga.

I Ty możesz włączyć się w dzieło budowy nowego kościoła wpłacając ofiarę na konto:

17 1940 1076 3079 6337 0000 0000

Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni