Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele
8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 18.00

Dni powszednie
od poniedziałku do soboty – 18.00

W BIEŻĄCYM TYGODNIU

Środa 22.11.
O godz. 19.00 spotkanie chóru

Piątek 24.11.
Po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu

Sobota 25.11.
O godz. 12.00 spotkanie scholii a o godz. 18.00 spotkanie dla ministrantów i lektorów

KANCELARIA

Czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 16.00–17.30.

Zamknięta w sobotę, pierwszy piątek miesiąca i święta kościelne

XXXIII Niedziela zwykła
19 listopada 2017

Nie wiemy, kiedy przyjdzie koniec. Wiemy jednak, że na pewno przyjdzie. Otrzymaliśmy liczne talenty i nie chodzi tu tylko o talent pisarski, malarski czy aktorski. Dostaliśmy takie talenty, jak życie, umiejętność kochania i czynienia dobra. Kiedyś Bóg zapyta każdego z nas, jak te talenty wykorzystaliśmy. Nie poddawajmy się lękom, zniechęceniu czy bierności. Św. Paweł wzywa nas dzisiaj: „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!”.

XXXII Niedziela zwykła
12 listopada 2017

Nie wiemy, kiedy Bóg nas do siebie wezwie. W tym czasie oczekiwania warto dbać o oliwę w swej lampie, jak w przypadku pięciu panien roztropnych, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym lub zagłuszanie wewnętrznego pragnienia Boga może doprowadzić do tego, że kiedyś usłyszymy słowa Jezusa do nas skierowane: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Niech nasze uczestnictwo we Mszy św. będzie pełne wewnętrznego skupienia, rozmodlenia i ukierunkowane na obecnego wśród nas Boga.

XXXI Niedziela zwykła
5 listopada 2017

Święty Paweł zwraca dzisiaj uwagę, żeby słowa Bożego nie przyjmować jak słowa ludzkiego, ale „jako słowo Boga, który działa w was, wierzących”. Nawet jeżeli gorszy nas czyjeś zachowanie, nie powinno to przekreślać głoszonego przez tę osobę Słowa Bożego. To słowo przyjęte z wiarą, będzie wydawać owoce w naszym życiu.

XXX Niedziela zwykła
29 października 2017

Przestrzegamy wiele nakazów i zakazów. Jednak żadne z tych przepisów nie jest ważniejsze od przykazania, o którym dzisiaj mówi do nas Jezus: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. I dopowiada: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie chodzi tu jednak o uczucie ani bezwolne wykonywanie czyichś oczekiwań. Kochać to pragnąć dobra zarówno dla drugiej osoby, jak i dla siebie. Niech udział w tej Mszy św. uzdolni nasze serca do takiej miłości.

XXIX Niedziela zwykła
22 października 2017

Jezus mówi dziś w Ewangelii: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Choć naszym celem jest życie wieczne, to jednak jesteśmy osadzeni w konkretnej ziemskiej rzeczywistości. Często doświadczamy wątpliwości w określeniu granic w naszym życiu. Potrzebny nam jest jasny system wartości oraz kierowanie się uczciwością wobec samych siebie i innych ludzi, a także wobec Boga. Eucharystia jest dla nas umocnieniem, abyśmy mogli być jako źródło światła w świecie.

I Ty możesz włączyć się w dzieło budowy nowego kościoła wpłacając ofiarę na konto:

17 1940 1076 3079 6337 0000 0000

Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni