Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

Zapowiedzi

Do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:

  1. Piotr Michał Kozaczyński, kawaler z parafii Św. Małgorzaty w Łomiankach i Marta Parada, panna z parafii tutejszej.
  2. Jakub Chajęcki, kawaler z parafii tutejszej i Sandra Doliwa, panna z parafii Św. Małgorzaty w Łomiankach.

Powyższe pary polecamy Matce Bożej Królowej Rodzin a ktokolwiek znałby przeszkody pomiędzy wyżej wymienionymi proszony jest o powiadomienie kancelarii parafialnej.