Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

Zapowiedzi

Do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:

  1. Paweł Piotr Liśkiewicz, kawaler z parafii tutejszej i Marta Joanna Auguścik, panna z parafii Św. Franciszka z Asyżu w Warszawie.

Powyższą parę polecamy Matce Bożej Królowej Rodzin a ktokolwiek znałby przeszkody pomiędzy wyżej wymienionymi proszony jest o powiadomienie kancelarii parafialnej.