Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

Zapowiedzi

Do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:

  1. Kacper Klisz, kawaler z parafii tutejszej i Natalia Jurczuk, panna z parafii Św. Jerzego w Zielonce.

Powyższą parę polecamy Matce Bożej Królowej Rodzin a ktokolwiek znałby przeszkody pomiędzy wyżej wymienionymi proszony jest o powiadomienie kancelarii parafialnej.