Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym

ul. Miła 52 • 05-092 Łomianki

Proboszcz
ks. Dariusz Kosk
e-mail: d.kosk@parafiadziekanow.pl

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 16:00–17:30.
Zamknięta w środę, czwartek, 1-szy piątek miesiąca oraz w sobotę, niedzielę i święta.
W pilnych sprawach proszę dzwonić pod numer 501 161 939.

 

Granice parafiiGranice parafii