Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziela
8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00, 18.00

Dni powszednie
od poniedziałku do soboty – 18.00

W BIEŻĄCYM TYGODNIU

Poniedziałek 8.08.
Msza Święta w intencji wszystkich troszczących się o naszą świątynię w wymiarze materialnym i duchowym

Wtorek 9.08.
Święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

Środa 10.08.
Święto Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika

Sobota 13.08.
Z racji na 13-ty dzień miesiąca w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie różaniec fatimski w intencji pokoju po Mszy Świętej wieczornej

KANCELARIA

Czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 16.00–17.30.

Zamknięta w środę, czwartek, 1-szy piątek miesiąca oraz w sobotę, niedzielę i święta

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
7 sierpnia 2022

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli kieruje naszą uwagę na temat wewnętrznej wolności i czujności na przyjście Pana. Jego słowo jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne wskazać te obszary naszej codzienności, w których panuje nieporządek i chaos. Prośmy o odwagę i siłę do kształtowania naszego życia zgodnie z Ewangelią.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
31 lipca 2022

Zgromadzeni na Eucharystii chcemy słuchać słowa Boga i karmić się Jego ciałem. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przypomina nam, że nie ma ważniejszej sprawy niż zawierzenie życia Bogu i podporządkowanie się Jego zbawczym planom. Dzięki temu możemy spojrzeć na życie w prawdziwej wolności i cieszyć się radością posiadania największych darów.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
24 lipca 2022

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zaprasza nas do wejścia w głębię modlitwy. Jej cel to zjednoczenie z Bogiem i otwarcie serca na duchowe dary, dzięki którym możliwe jest kroczenie drogą świętości. Prośmy u progu nowego tygodnia, aby Duch Święty kształtował naszą modlitwę i budził w nas radość, której pełni doświadczymy w przyszłym świecie.

POMAGAMY UKRAINIE

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci informacjami o wydarzeniach na Ukrainie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. To słowa Chrystusa, które wobec dramatu narodu Ukraińskiego, winny nas pobudzić do działania. Mamy możliwość okazania wsparcia naszym braciom poprzez konkretny czyn w zależności od możliwości:

  • zaprosić do swoich domów zgłaszając się poprzez:
    *formularz online* – https://forms.gle/WZJBHJ18iXmkMKey5
    *skrzynkę mailową* – pomoc.lomiankiparafia@gmail.com
  • podzielić się żywnością, środkami czystości by wspierać materialnie Rodziny, które przyjmą pod swój dach gości z Ukrainy;
  • złożyć dziś lub we środę popielcową dar materialny do puszki Caritas, jako odpowiedź na apel przewodniczącego Episkopatu, który przekazany Caritas Ukrainy pomoże ludziom, którzy nie mogli opuścić swoich domów przetrwać ten straszny czas. Za każdy dar serca Bóg zapłać.

Więcej

I Ty możesz włączyć się w dzieło budowy nowego kościoła wpłacając ofiarę na konto:

17 1940 1076 3079 6337 0000 0000

Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni