Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

Wspólnota Krwi Chrystusa

  • Zdjęcie nr 0
  • Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2