Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

Wielki Piątek 2019

 • Zdjęcie nr 0
 • Zdjęcie nr 1
 • Zdjęcie nr 2
 • Zdjęcie nr 3
 • Zdjęcie nr 4
 • Zdjęcie nr 5
 • Zdjęcie nr 6
 • Zdjęcie nr 7
 • Zdjęcie nr 8
 • Zdjęcie nr 9
 • Zdjęcie nr 10
 • Zdjęcie nr 11
 • Zdjęcie nr 12
 • Zdjęcie nr 13
 • Zdjęcie nr 14
 • Zdjęcie nr 15
 • Zdjęcie nr 16
 • Zdjęcie nr 17
 • Zdjęcie nr 18
 • Zdjęcie nr 19
 • Zdjęcie nr 20
 • Zdjęcie nr 21
 • Zdjęcie nr 22
 • Zdjęcie nr 23
 • Zdjęcie nr 24
 • Zdjęcie nr 25
 • Zdjęcie nr 26
 • Zdjęcie nr 27
 • Zdjęcie nr 28
 • Zdjęcie nr 29
 • Zdjęcie nr 30
 • Zdjęcie nr 31
 • Zdjęcie nr 32
 • Zdjęcie nr 33
 • Zdjęcie nr 34
 • Zdjęcie nr 35
 • Zdjęcie nr 36
 • Zdjęcie nr 37
 • Zdjęcie nr 38
 • Zdjęcie nr 39
 • Zdjęcie nr 40
 • Zdjęcie nr 41
 • Zdjęcie nr 42
 • Zdjęcie nr 43
 • Zdjęcie nr 44
 • Zdjęcie nr 45
 • Zdjęcie nr 46
 • Zdjęcie nr 47
 • Zdjęcie nr 48
 • Zdjęcie nr 49
 • Zdjęcie nr 50
 • Zdjęcie nr 51
 • Zdjęcie nr 52
 • Zdjęcie nr 53
 • Zdjęcie nr 54
 • Zdjęcie nr 55
 • Zdjęcie nr 56
 • Zdjęcie nr 57
 • Zdjęcie nr 58
 • Zdjęcie nr 59
 • Zdjęcie nr 60
 • Zdjęcie nr 61
 • Zdjęcie nr 62
 • Zdjęcie nr 63
 • Zdjęcie nr 64
 • Zdjęcie nr 65
 • Zdjęcie nr 66
 • Zdjęcie nr 67
 • Zdjęcie nr 68
 • Zdjęcie nr 69
 • Zdjęcie nr 70
 • Zdjęcie nr 71
 • Zdjęcie nr 72
 • Zdjęcie nr 73
 • Zdjęcie nr 74
 • Zdjęcie nr 75
 • Zdjęcie nr 76
 • Zdjęcie nr 77
 • Zdjęcie nr 78
 • Zdjęcie nr 79
 • Zdjęcie nr 80
 • Zdjęcie nr 81
 • Zdjęcie nr 82
 • Zdjęcie nr 83
 • Zdjęcie nr 84
 • Zdjęcie nr 85
 • Zdjęcie nr 86
 • Zdjęcie nr 87
 • Zdjęcie nr 88
 • Zdjęcie nr 89
 • Zdjęcie nr 90
 • Zdjęcie nr 91
 • Zdjęcie nr 92
 • Zdjęcie nr 93
 • Zdjęcie nr 94
 • Zdjęcie nr 95
 • Zdjęcie nr 96
 • Zdjęcie nr 97
 • Zdjęcie nr 98
 • Zdjęcie nr 99
 • Zdjęcie nr 100
 • Zdjęcie nr 101
 • Zdjęcie nr 102
 • Zdjęcie nr 103
 • Zdjęcie nr 104
 • Zdjęcie nr 105
 • Zdjęcie nr 106
 • Zdjęcie nr 107
 • Zdjęcie nr 108
 • Zdjęcie nr 109
 • Zdjęcie nr 110
 • Zdjęcie nr 111
 • Zdjęcie nr 112
 • Zdjęcie nr 113
 • Zdjęcie nr 114
 • Zdjęcie nr 115
 • Zdjęcie nr 116
 • Zdjęcie nr 117
 • Zdjęcie nr 118
 • Zdjęcie nr 119
 • Zdjęcie nr 120
 • Zdjęcie nr 121
 • Zdjęcie nr 122
 • Zdjęcie nr 123
 • Zdjęcie nr 124
 • Zdjęcie nr 125
 • Zdjęcie nr 126
 • Zdjęcie nr 127
 • Zdjęcie nr 128
 • Zdjęcie nr 129
 • Zdjęcie nr 130
 • Zdjęcie nr 131
 • Zdjęcie nr 132
 • Zdjęcie nr 133
 • Zdjęcie nr 134
 • Zdjęcie nr 135
 • Zdjęcie nr 136
 • Zdjęcie nr 137
 • Zdjęcie nr 138
 • Zdjęcie nr 139
 • Zdjęcie nr 140
 • Zdjęcie nr 141
 • Zdjęcie nr 142
 • Zdjęcie nr 143
 • Zdjęcie nr 144
 • Zdjęcie nr 145
 • Zdjęcie nr 146
 • Zdjęcie nr 147
 • Zdjęcie nr 148
 • Zdjęcie nr 149
 • Zdjęcie nr 150
 • Zdjęcie nr 151
 • Zdjęcie nr 152
 • Zdjęcie nr 153
 • Zdjęcie nr 154
 • Zdjęcie nr 155
 • Zdjęcie nr 156
 • Zdjęcie nr 157
 • Zdjęcie nr 158
 • Zdjęcie nr 159
 • Zdjęcie nr 160
 • Zdjęcie nr 161
 • Zdjęcie nr 162
 • Zdjęcie nr 163
 • Zdjęcie nr 164
 • Zdjęcie nr 165
 • Zdjęcie nr 166
 • Zdjęcie nr 167
 • Zdjęcie nr 168
 • Zdjęcie nr 169
 • Zdjęcie nr 170
 • Zdjęcie nr 171
 • Zdjęcie nr 172
 • Zdjęcie nr 173
 • Zdjęcie nr 174
 • Zdjęcie nr 175
 • Zdjęcie nr 176
 • Zdjęcie nr 177
 • Zdjęcie nr 178
 • Zdjęcie nr 179
 • Zdjęcie nr 180
 • Zdjęcie nr 181
 • Zdjęcie nr 182
 • Zdjęcie nr 183
 • Zdjęcie nr 184
 • Zdjęcie nr 185
 • Zdjęcie nr 186
 • Zdjęcie nr 187
 • Zdjęcie nr 188
 • Zdjęcie nr 189
 • Zdjęcie nr 190
 • Zdjęcie nr 191
 • Zdjęcie nr 192
 • Zdjęcie nr 193
 • Zdjęcie nr 194
 • Zdjęcie nr 195
 • Zdjęcie nr 196
 • Zdjęcie nr 197
 • Zdjęcie nr 198
 • Zdjęcie nr 199
 • Zdjęcie nr 200
 • Zdjęcie nr 201
 • Zdjęcie nr 202
 • Zdjęcie nr 203
 • Zdjęcie nr 204
 • Zdjęcie nr 205
 • Zdjęcie nr 206
 • Zdjęcie nr 207
 • Zdjęcie nr 208
 • Zdjęcie nr 209
 • Zdjęcie nr 210
 • Zdjęcie nr 211
 • Zdjęcie nr 212
 • Zdjęcie nr 213
 • Zdjęcie nr 214
 • Zdjęcie nr 215
 • Zdjęcie nr 216
 • Zdjęcie nr 217
 • Zdjęcie nr 218
 • Zdjęcie nr 219
 • Zdjęcie nr 220
 • Zdjęcie nr 221
 • Zdjęcie nr 222
 • Zdjęcie nr 223
 • Zdjęcie nr 224
 • Zdjęcie nr 225
 • Zdjęcie nr 226
 • Zdjęcie nr 227
 • Zdjęcie nr 228
 • Zdjęcie nr 229
 • Zdjęcie nr 230
 • Zdjęcie nr 231
 • Zdjęcie nr 232
 • Zdjęcie nr 233
 • Zdjęcie nr 234
 • Zdjęcie nr 235
 • Zdjęcie nr 236
 • Zdjęcie nr 237
 • Zdjęcie nr 238
 • Zdjęcie nr 239
 • Zdjęcie nr 240
 • Zdjęcie nr 241
 • Zdjęcie nr 242
 • Zdjęcie nr 243
 • Zdjęcie nr 244
 • Zdjęcie nr 245
 • Zdjęcie nr 246
 • Zdjęcie nr 247
 • Zdjęcie nr 248
 • Zdjęcie nr 249
 • Zdjęcie nr 250
 • Zdjęcie nr 251
 • Zdjęcie nr 252
 • Zdjęcie nr 253
 • Zdjęcie nr 254
 • Zdjęcie nr 255
 • Zdjęcie nr 256
 • Zdjęcie nr 257
 • Zdjęcie nr 258
 • Zdjęcie nr 259
 • Zdjęcie nr 260
 • Zdjęcie nr 261
 • Zdjęcie nr 262
 • Zdjęcie nr 263
 • Zdjęcie nr 264
 • Zdjęcie nr 265
 • Zdjęcie nr 266
 • Zdjęcie nr 267
 • Zdjęcie nr 268
 • Zdjęcie nr 269
 • Zdjęcie nr 270
 • Zdjęcie nr 271
 • Zdjęcie nr 272
 • Zdjęcie nr 273
 • Zdjęcie nr 274
 • Zdjęcie nr 275
 • Zdjęcie nr 276
 • Zdjęcie nr 277
 • Zdjęcie nr 278
 • Zdjęcie nr 279
 • Zdjęcie nr 280
 • Zdjęcie nr 281
 • Zdjęcie nr 282
 • Zdjęcie nr 283
 • Zdjęcie nr 284
 • Zdjęcie nr 285
 • Zdjęcie nr 286
 • Zdjęcie nr 287
 • Zdjęcie nr 288
 • Zdjęcie nr 289
 • Zdjęcie nr 290
 • Zdjęcie nr 291
 • Zdjęcie nr 292
 • Zdjęcie nr 293
 • Zdjęcie nr 294
 • Zdjęcie nr 295
 • Zdjęcie nr 296
 • Zdjęcie nr 297
 • Zdjęcie nr 298
 • Zdjęcie nr 299