Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

Caritas Dziekanów Leśny

odpust_parafialny_2023

 

odpust_parafialny_2023

 

odpust_parafialny_2023

 

odpust_parafialny_2023